Last modified: June 21 2021 12:16:59
COVID-19: Small Business Navigator

Để được trợ giúp về ứng dụng

Tiếp xúc:

Immigrant and Refugee Community Organization 971-570-0302

Chương Trình Trợ Cấp Chi Phí Hoạt Động

Vào ngày 8 tháng Giêng, 2021 Ủy Ban Khẩn Cấp Lập Pháp Oregon (Oregon Legislative Emergency Board) đã dành $100 triệu để hỗ trợ tiền thuê thương mại và chi phí hoạt động cho các doanh nghiệp nhỏ và chủ nhà chịu ảnh hưởng bất lợi bởi điều kiện kinh tế do hậu quả trực tiếp của đại dịch COVID-19. Sau hai đợt phân phát trợ cấp Cứu Trợ Tiền Thuê Thương Mại, khoảng $28 triệu còn lại sẽ được phân phát cho Trợ Cấp Chi Phí Hoạt Động.

Chương trình Trợ Cấp Chi Phí Hoạt Động dành cho các doanh nghiệp có từ 100 nhân viên trở xuống

  1. phục vụ ăn uống tại chỗ;
  2. cung cấp các bài tập thể dục trong nhà cụ thể, giải trí hoặc vui chơi gia đình; HOẶC
  3. cung cấp các dịch vụ cá nhân cụ thể; và trải qua khó khăn tài chánh do đại dịch COVID-19 ở Oregon.

Các doanh nghiệp đã nhận được trợ cấp thông qua Chương Trình Cứu Trợ Tiền Thuê Thương Mại của tiểu bang Oregon cho cùng một địa điểm vẫnđủ điều kiện để nhận trợ cấp, miễn là số tiền trợ cấp thông qua Chương Trình Cứu Trợ Tiền Thuê Thương Mại dưới $100,000.

Đơn Xin Trợ Cấp Chi Phí Hoạt Động sẽ được chấp nhận bắt đầu từ ngày 26 tháng Nămvà sẽ chọn trao tiền trợ cấp sau khi xổ số ngẫu nhiên tất cả các đơn xin đầy đủ và đủ điều kiện nhận được. Xem chi tiết tại trang sau hoặc ghi danh để nhận thông báo tin tức COVID-19.

+

Tôi đăng ký khi nào và như thế nào?

+

Đoạn 1: Chi Tiết Chương Trình

+

Đoạn 2: Quy Định Chương Trình: Tiêu Chuẩn

+

Hỏi và Đáp